00%
0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İletişim

Instagram


Latest publications

House of Jack Gambling Establishment Evaluation

House of Jack Gambling Establishment Evaluation Australian bettors used to.. Read more

House of Jack Online Casino Evaluation

House of Jack Online Casino Evaluation Australian gamblers made use.. Read more

Parik24 Com – Заходи в игру

Parik24 казино – наиболее прибыльное онлайн казино в Украине Parik24.. Read more

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Üyelik Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1.KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’nın, SİPARİŞ
VEREN/ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen
ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle
ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve
varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına
gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. SATICI BİLGİLERİ
  Ünvanı: MAYA DENGE GRUP SAĞLIK VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED
  Adresi: Çınarlı, 61010. Sk. No:1, 01120 Seyhan/Adana
  Telefon: +90 535 510 97 33
  Eposta: info@istenfit.com
 2. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
  Teslim edilecek kişi:
  Teslimat adresi:
  Telefon:
  Fax:
  Eposta/Kullanıcı adı:
 3. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak
  anılacaktır.)
  Adı, soyadı/Ünvanı:
  Adresi:
  Telefon:
  Fax:
  Eposta/Kullanıcı adı:
 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
  5.1Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/
  modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün
  temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine
  kadar geçerlidir.
  5.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve
  vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan
  edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  5.3Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı
  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  Ödeme Şekli ve Planı
  Teslimat Adresi
  Teslim Edilecek kişi
  Fatura Adresi
  Sipariş Tarihi
  Teslimat tarihi
  Teslim şekli
  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
 5. GENEL HÜKÜMLER
  6.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel
  nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup,
  bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan
  ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,
  mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’
  ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,
  ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve
  eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile
  Ürün Açıklaması Ade
  t
  Birim
  Fiyatı
  Ara
  Toplam
  Kargo Tutarı
  Toplam :
  ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler
  kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki
  kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim
  edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  6.3.SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
  uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her
  türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun
  bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük
  esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası
  sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket
  etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan
  ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta
  farklı bir ürün tedarik edebilir.
  6.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
  imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
  getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak
  tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade
  edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6.6.ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme
  Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme
  konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi
  halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona
  ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki
  kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz
  kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili
  banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI
  Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak
  şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve
  tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin
  oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü
  süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan
  ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün
  varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici
  durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme
  hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın
  nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve
  defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı,
  siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili
  bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
  banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile
  3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın
  hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili
  olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını
  kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. FATURA BİLGİLERİ
  Ad/Soyad/Unvan
  Adres
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı
  Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile
  birlikte
  teslim edilecektir.
 7. CAYMA HAKKI
  8.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya
  gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün
  içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
  üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek
  sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli
  sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.
  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
  başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının
  kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi
  kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  8.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’
  ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve
  ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı
  Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması
  şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
  8.2.13. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek
  istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş
  olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar
  adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
  tamamlanamayacaktır.)
  8.2.2.İade formu,
  8.2.3.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
  birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  8.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10
  günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri
  ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla
  yükümlüdür.
  8.2.5.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir
  azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın
  zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde
  malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen
  değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
  8.2.6.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen
  kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında
  faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
  9.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve
  satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin
  sözleşmeler.
  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan
  mallara ilişkin sözleşmeler.
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine
  ilişkin sözleşmeler.
  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
  açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların
  teslimine ilişkin sözleşmeler.
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
  mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu
  unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve
  bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama
  cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi
  süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya
  taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme
  amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında
  teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına
  başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,
  kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye
  sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının
  açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
  9.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda
  belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya
  tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya
  tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
  01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici
  hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
  a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe
  tüketici hakem heyetleri,
  b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile
  3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici
  hakem heyetleri,
  c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz
  on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz)
  Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki
  uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
  İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

© 2023 Act Global Dijital