00%
0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İletişim

Instagram


Latest publications

House of Jack Gambling Establishment Evaluation

House of Jack Gambling Establishment Evaluation Australian bettors used to.. Read more

House of Jack Online Casino Evaluation

House of Jack Online Casino Evaluation Australian gamblers made use.. Read more

Parik24 Com – Заходи в игру

Parik24 казино – наиболее прибыльное онлайн казино в Украине Parik24.. Read more

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar
çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: MAYA DENGE GRUP
ADRES: Çınarlı, 61010. Sk. No:1, 01120 Seyhan/Adana
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı
takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek
ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini
peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı
terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya
mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,
kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden
talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak
üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade
eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik
ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün
satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve
vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan
edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. SATICI BİLGİLERİ
  Ünvanı: MAYA DENGE GRUP SAĞLIK VE DANIŞMANLIK SANAYİ
  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  Adres: Çınarlı, 61010. Sk. No:1, 01120 Seyhan/Adana
  Telefon: +90 535 510 97 33
  Faks:
  Eposta: info@malilalingerie.com
 2. ALICI BİLGİLERİ
  Teslim edilecek kişi
  Teslimat Adresi
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı
 3. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
  Ad/Soyad/Unvan
  Adres
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı
 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 5. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/
  modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı
  tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini
  kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
  7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve
  vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan
  edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı
  aşağıda gösterilmiştir.
  Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
  Kargo Tutarı
  Toplam :
  Ödeme Şekli ve Planı
  Teslimat Adresi
  Teslim Edilecek kişi
  Fatura Adresi
  Sipariş Tarihi
  Teslimat tarihi
  Teslim şekli
  7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
 6. FATURA BİLGİLERİ
  Ad/Soyad/Unvan
  Adres
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı
  Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile
  birlikte
  teslim edilecektir.
 7. GENEL HÜKÜMLER
  9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel
  nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup,
  bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan
  ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,
  mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’
  ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,
  ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve
  eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile
  ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler
  kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi
  ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim
  edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
  uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve
  belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat
  gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve
  dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi,
  işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile
  hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan
  ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta
  farklı bir ürün tedarik edebilir.
  9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
  imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
  getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak
  tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade
  edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik
  ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün
  bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde,
  SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini
  kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği
  adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının
  yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün
  bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi
  halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri
  SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve
  taahhüt eder.
  9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve
  tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin
  oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü
  süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan
  ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün
  varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici
  durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme
  hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit
  ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten
  ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin
  ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade
  edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka
  tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3
  haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın
  hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili
  olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını
  kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha
  sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil
  telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS,
  telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer
  amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul
  etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde
  bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene
  edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo
  şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve
  sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle
  korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet
  kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi
  olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi
  kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı
  hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir
  önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının
  kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir.
  ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede
  sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde
  karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
  9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer
  sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe
  aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine
  derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat
  hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt
  eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve
  münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
  9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini
  bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,
  yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz
  edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını
  önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde
  bulunamaz.
  9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde
  olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği
  başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler
  ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir
  web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web
  sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
  9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal
  eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,
  SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca;
  işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın
  üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde
  bulunma hakkı saklıdır.
 8. CAYMA HAKKI
  10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda,
  ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden
  itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki
  ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı
  reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin
  mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
  başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin
  ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma
  hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu
  sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen
  kabul eder.
  10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’
  ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve
  ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak
  Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın
  kullanılması halinde,
  a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen
  ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
  faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
  düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
  tamamlanamayacaktır.)
  b) İade formu,
  c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
  birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10
  günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri
  ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla
  yükümlüdür.
  e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir
  azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın
  zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde
  malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen
  değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
  f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen
  kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında
  faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
  ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve
  geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini
  altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi
  olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim
  edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi
  sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra
  başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
  ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve
  dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen
  hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya
  görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri
  kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,
  ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği
  mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin
  onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da
  Yönetmelik gereği mümkün değildir.
  Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,
  kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye
  sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının
  açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
 10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü
  takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde
  faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt
  eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları
  ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın
  borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli
  ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul,
  beyan ve taahhüt eder
 11. YETKİLİ MAHKEME
  İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki
  kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin
  bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem
  heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler
  aşağıdadır:
  01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici
  hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
  a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe
  tüketici hakem heyetleri,
  b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile
  3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici
  hakem heyetleri,
  c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz
  on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz)
  Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki
  uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
  İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
 12. YÜRÜRLÜK
  ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu
  sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin
  gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup
  kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri
  yapmakla yükümlüdür.
  SATICI:
  ALICI:
  TARİH:

© 2023 Act Global Dijital